M A R E K

Tallinn-Helsinki tunnel

 

EDIACARA LIIVAKIVIDE-ALEUROLIITIDE JA KRISTALSE ALUSKORRA MURENEMISKOORIKU KIVIMITE FÜÜSIKALIS-MEHHAANILISED, GEOTEHNILISED, SEISMOAKUSTILISED NING HÜDROGEOLOOGILISED OMADUSED LÄHTUDES TALLINN-HELSINGI TUNNELI RAJAMISEST

(Juhib EGT, partnerid TÜ ja Taltech)

EESMÄRK

Projekti eesmärk on uurida pehmete settekivimite lasundi omadusi Tallinna piirkonnas aitamaks valida majanduslikult ja tehnoloogiliselt optimaalseimat ning samas keskkonnasäästlikku läbindusmeetodit tunneli või analoogsete arenduste (nt hüdropump akumulatsioonijaam) rajamisel. Eeldatavad tulemused sisaldavad hüdrogeoloogiliste, geotehniliste, geomehhaaniliste ja seismiliste andmete baasi, samuti kaevandatava materjali kasutamisvõimaluste analüüsi ja Viimsi poolsaare põhjaveeressursside kaitse meetmeid.

TÜ osa on peamiselt hüdrogeoloogilised uuringud Viimsi poolsaarel, on selgitatud ja mudeldatud veerežiimi muutusi ning tunneliehituse võimalikku mõju põhjaveerežiimile.

 

Talsinki tunnel