M A R E K

Geofüüsikalised uuringud

Geofüüsikaliste meetoditega on võimalik tuvastada maapõue ehitust ilma puurimistöödeta. Teostatakse georadariga profileerimist ja elektromeetrilisi, seismilisi ja magnetomeetrilisi uuringuid. Samuti tehakse kivimite-setendite füüsikaliste omaduste (tihedus, poorsus, P- ja S-lainete kiirus, magnetiline vastuvõtlikkus) mõõtmisi.

Kontakt: Argo Jõeleht argo.joeleht(ät)ut.ee, Jüri Plado juri.plado(ät)ut.ee

Kasutatavad aparatuurid ja nende võimalused:

Georadar Radsys ZOND12e 

Võimaldab kõrge lahutusvõimega uuringuid kuni 10 m sügavusele. Uuringu sügavus ja detailsus sõltuvad kasutatavast sagedusest (olemas varjestatud antennid 100, 300, 500 ja 900 MHz). Eduka kasutuse kogemused on liivakate-kruusakate setete aladelt, turba aladelt ja vähesavikate karbonaatkivimite aladelt.

Elektrilise tomograafia seade P.A.S.I. Polares 

Võimaldab geoloogilise ehituse tuvastamist kuni 40 m sügavuseni. Multi-elektroodiline süsteem (kuni 64 elektroodi) võimaldab koostada detailseid eritakistuse läbilõikeid. Põhilised kasutusvaldkonnad on seotud erineva elektrilise takistusega kihtide paksuse ja leviku selgitamine ning lõhelisusvööndite piiritlemine.

Seismomeetrid DMT Summit II 

Peegeldunud lainete meetod võimaldab sette- ja kivimikihtide ehituse tuvastamist mõnekümne kuni mitmesaja meetri sügavuseni. Murdunud lainete meetodil saab hinnata näiteks pinnakatte paksust. Pinnalainete dispersiooni analüüs (MASW meetod) võimaldab hinnata maapinnalähedaste setendite ja kivimite tugevusomadusi.

Magnetomeetrid Geometrics G-856AX 

Magnetvälja uuringud annavad valdavalt infot kristalse aluskorra ehituse kohta. Samas detailsete töödega on võimalik uurida maapinnalähedasi objekte (geoarheoloogia).

KONTAKT
MAREK, Ravila 14a, 50411, Tartu
Riho Mõtlep
riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689