M A R E K

Sotsiaal-majanduslik analüüs

 

EESTI PEAMISTE MAAPÕUERESSURSSIDE SOTSIAALMAJANDUSLIK ANALÜÜS: METOODIKA, OLEMASOLEVA INFORMATSIOONI KAARDISTAMINE JA OPERATISONALISEERIMINE

(TÜ)

EESMÄRK

Projekti eesmärk on arendada ja rakendada kulu-tulu analüüsi metoodikat Eesti maapõueressurssidele kohandades EL regulatsioone ja soovitusi, samuti arvestades võrdlevalt teistes olulistes mäetööstusriikides (Austraalia, Kanada, USA, Hiina) rakendatud metoodikaid. Metoodiuline analüüs hõlmab 1) inimgruppide/kogukondade defineerimist, keda puudutab mäetööstus, 2) otseseid ja kaudseid mõjusid mida arvestada erinevate stsenaariumite puhul, 3) mõjude rahalist mõõtmist (tulu-kulu), 4) summaarse tulu ja kulu hindamist kohgukonnale/ühiskonnale.

 

Töö majandusanalüüsiga on tegevuses, kuid sisulisemalt saab alata, kui teiste alaprojektide tulemused on valmis. 

 

majandus