M A R E K

Projektid & aruanded

JOOKSVAD PROJEKTID:

ÕÜF Õiglase ülemineku fondi teadusmeede

Eesti põlevkivitööstuses on aastakümnete jooksul kuhjunud suures koguses kaevandus- ja põlevkivi töötlemise jääke, millest suurima osa moodustab hüdratiseerunud põlevkivituha setted. Tuhajäätmete taaskasutus on väike ning ladestatud tuhajäätmete väärindamisega ei ole siiani praktiliselt üldse tegeletud. Käesoleva projekti peamiseks eesmärgiks on leida viise ladestatud põlevkivitööstuse jääkmaterjalide kasutamiseks sekundaarse toormena kõrge lisandväärtusega sideainete-ehitusmaterjalide tootmiseks.

Ida-Virumaal jäätmeladestud on mitmekesise päritolu, koostise ja arengulooga, mis raskendab nende kasutuselevõttu. Jäätmete koostise ja heterogeensuse süsteemsed uuringud võimaldavad tuvastada erinevaid kasutusvõimalusi keemiatööstuses, ehitusmaterjalide tööstuses, väetisetööstuses ning täitematerjalidena. Projekti üldiseks eesmärgiks on süsteemse lähenemise kaudu selgitada Ida-Virumaa tahkete jäätmete koostis ning hinnata parimaid võimalusi nende väärindamiseks. Selleks koostatakse ülevaade Ida-Virumaa tahketest jäätmetest, koostöös ettevõtetega viiakse läbi tahkete jäätmete koostise ja heterogeensuse uuringud ning leitakse võimalikud olemasolevaid kasutuslahendused jäätmete väärindamiseks nii keemiatööstuses kui ka ehitusmaterjalide tööstuses.

KONTAKT
MAREK, Ravila 14a, 50411, Tartu
Riho Mõtlep
riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689