Lõputööd

Alates 2013. aastast on lõputööde PDF-id lugejatele kättesaadavad DSpace´is

Geokeemilised uuringud

2014

Hantson, Raily. Sulfiidne mineralisatsioon Kärdla kraatri valli kirdeosas. Tartu, 2014, 30 l. Juhendaja: M. Gaškov. 621.

Sepp, Liina. Eesti tulekivi arheoloogiliste leidude keemiline koostis – võimalus päritolu määramiseks. Tartu, 2014, 32 l. Juhendaja: P. Somelar. 629.

2013

Gaškov, Mart. Sfaleriidi mineralisatsioon Kalana hüdrotermaalsete soonte lõhetäidetes. Tartu, 2013, 25 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Gaškov. 614.

Nezdoli, Jekaterina. Stabiilsete süsinikuisotoopide koosseisu muutused Porkuni lademe paljandites. Tartu, 2013, 58 l. Juhendaja: T. Meidla. 618.

Soomer, Sigrid. EL6 enstatiitkondriitide geokeemia ja mineraloogia - Pilistvere meteoriit. Tartu, 2013, 36 l. Juhendaja: K. Kirsimäe. 619. Torp, Rauno. Keemilise murenemise ilmingud Islandi erivanuselistes basaltsetetes laavavooludes. Tartu, 2013, 31 l. Juhendajad: P. Somelar, S. Liivamägi. M 130

Sepp, Holar. Holotseeni paleokeskkonna muutused Loode-Eestis järvesetete stabiilsete isotoopide ja jälgelementide põhjal Turvaste Valgejärve läbilõikest. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2013, 46 l. Juhendajad: L. Laumets, K. Sohar. M 133

2012

Maala, Lennart. Viljandi lossimägede sanitiintrahhüüdi mineraloogilis-petrograafiline kirjeldus ja päritolu uuring. Tartu, 2012, 17 l. Juhendaja: J. Kirs. 606.

Üpraus, Kärt. Infrapunaspektroskoopia kasutamine Zaoneega kihistu fosfaatide iseloomustamiseks. Tartu, 2012, 36 l. Juhendaja: L. Joosu. 610. 2011

Kreitsmann, Timmu. Hüdrotermaalsest mineralisatsioonist Neugrundi impaktbretsades. Tartu, 2011, 24 l. Juhendaja: J. Kirs. 595.

Geofüüsikalised uuringud

2015

Dmitrijeva, Marija. Gravity and magnetic study of the Luusika potential field anomaly. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2015, 47 l. Juhendaja: J. Plado, T. Oja. M 143

Nõmtak, Lauri. Looduslike ja täitepinnaste uurimine seismiliste pinnalainete analüüsi (MASW) meetodil Muuga sadama näitel. Magistritöö geoloogias.Tartu, 2015, 59 l. Juhendajad: A. Jõeleht, A. Talpsep. M 147

Vammus, Lii. Eesti klimaatilistes tingimustes pinnavee soojussüsteemi rakendatavuse hindamine Tartu veekogude põhjal. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2015, 29 l. Juhendaja: A. Jõeleht. 639.

Sarv, Kaidi. Salajõe karstiala uuringud georadari ja eritakistuse meetodi abil. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2015, 35 l. Juhendajad: J. Plado, A. Jõeleht. 637.

2014

Vind, Johannes. Magnetic susceptibility of crystalline basement and soil, Loviisa area, southern Finland. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2014, 41 l. Juhendajad: J.Plado, K. Sundblad. M 139

Ani, Tavo. Kauru soo (Pajusi vald, Jõgevamaa) läbilõige georadari ja puurimiste andmetel. Bakalaureusetöö geoloogias.Tartu, 2014, 30 l. Juhendaja: J. Plado. 620.

2013

Ots, Siim. Magnetic susceptibility, its anisotropy, and magnetic carriers of Upper Devonian sedimentary rocks, Latvia. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2013, 33 l. Juhendaja: J. Plado. M 127

Dmitrijeva, Marija. Pakri poolsaare Uuga paljandi läbilõike magnetiline vastuvõtlikkus. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2013, 34 l. Juhendaja: J. Plado. 615.

2011

Gaškov, Mikk. Temperatuurivälja muutused soojuspuuraukude kasutamisel . Magistritöö geoloogias. Tartu, 2011, 28 l. Juhendaja: A. Jõeleht. M 108

Kuslap, Katrin. Räpina mõisapargi ajaloolise kivisillutise uuringud georadariga. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2011, 30 l. Juhendaja: M. Mustasaar. 596.

2010

Ots, Siim. Kirde-eesti lubjakivide füüsikalised omadused (2009. aasta välitööde põhjal). Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2010, 28 l. Juhendaja: U. Preeden. 582.

Plado, Maris. Elektromagnetlainete levikukiiruse määramine Rahivere rabas. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2010, 29 l. Juhendaja: M. Mustasaar. 584.

Hüdrogeoloogilised uuringud

2015

Jakobson, Laura. Turbatootmise negatiivse hüdroloogilise mõju vähendamine. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2015, 57 l. Juhendaja: M. Kohv. M 150

Paat, Raul. Kaltsiidi väljasettimise potentsiaali hindamine Eesti allikasoode allikates. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2015, 37 l. Juhendajad: M. Liira, M. Kohv. 636.

2014

Jairus, Triinu. Muutused Kasari ja Rannamõisa-Rõude delta jõesuudmete arengus aastatel 2005-2013. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2014, 68 l. Juhendaja: K. Kirsimäe. 622.

Kraun, Merilin. Selisoo pinnasevee taseme analüüs Estonia põlevkivikaevanduse mõju selgitamiseks. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 32 l. Juhendajad: E. Karro, M. Kohv. 632.

2013

Miller, Margit. Maapinna vertikaalliikumise iseloom Pärnu linnas perioodil 1987 - 2010 põhjavee survetaseme muutuste taustal. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2013, 41 l. Juhendaja: M. Kohv. M 132.

Pinnakatte- ja aluspõhja geoloogiliste tingimuste uurimine

2016

M 157 Mänd, Kaarel. Geochemistry, microstructure and origin of recent phosphorites on the Namibian margin. Tartu, 2016, 53 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland, J. Bailey

641. Jürna, Viljar. Haruldased muldmetallid raudkvartsiitide apatiidis. Bakalaureusetöö geoloogias.Tartu, 2016, 37 l.  Juhendaja: K. Kirsimäe

M 154 Gaškov, Mart. Tsonaalne sfaleriit Kärdla sulfiidse mineralisatsiooni ilmingutes. Tartu, 2016, 40 l.  Juhendaja: M- Gaškov

M 155 Hantson, Raily. Jälgelemendid Eesti hüdrotermaalsetes sulfiidides. Tartu, 2016, 39 l. Juhendajad: M. Gaškov, K. Kirsimäe

M 156 Külaviir, Marian. Secondary changes in Palaeoproterozoic Zaonega Formation carbonate rocks in Onega Parametric Hole, Karelia, Russia. Tartu, 2016, 58 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland

M 160 Prass, Edgar. Lõuna-Eesti orgude algoritmi-põhine tuvastamine ja analüüs. Tartu, 2016, 58 l. Juhendaja: A. Jõeleht

M 161 Sepp, Liina. Redokssensitiivsed elemendid Balti basseini Ediacara-Kambriumi settekivimites. Tartu, 2016, 46 l. Juhendaja: P. Somelar

2015

635. Kõre, Helen. Karbonaadid Eesti Eelkambriumi murenemiskoorikus. Tartu, 2015, 33 l. Juhendajad: P. Somelar, S. Liivamägi

2014

628. Prass, Edgar. Glatsiofluviaalsete kulutusvormide kaardistamine ja analüüs Otepää kõrgustiku piirkonnas. Tartu, 2014, 34 l. Juhendaja: A. Jõeleht 633.

Ots, Stella. Interpretation of gamma ray logs based on oil shale seam stratigraphy of the Attarat Um Ghudran deposit, Central Jordan. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2014, 57 l. Juhendajad: J. Plado, H. Aosaar

2013

616. Kiisler, Keiu. Standardse ja ebastandardse surupenetratsioonikatse vahelise korrelatsiooni leidmine pehmetes pinnastes Muuga sojaubade töötlemistehase ja Veerenni 24 (Tallinn) ehitusgeoloogiliste uuringute põhjal. Tartu, 2013, 21 l. Juhendaja: A. Sedman

2012

607.Nirgi, Siim. Selisoo areng. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2012, 26 l. Juhendajad: V. Kalm, K. Lasberg

2011

593. Aart, Jaanus. Terrigeensed lõhetäited Kalana karjääris. Tartu, 2011, 61 l., Juhendaja: T. Pani

594. Kelp, Kris. Dolomiidistumise mõjust süsinikisotoopide suhtele karbonaatkivimites. Tartu, 2011, 38 l. Juhendaja: T. Pani

598. Ojamäe, Kristiina. Oosahelike morfoloogia ja areng Pandivere kõrgustikul. Tartu, 2011, 28 l. Juhendaja: M. Rattas

600. Pärn, Triinu. Llandovery ja Wenlocki piirikihid Pärnu-Jaagupi puursüdamikus. Tartu, 2011, 34 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Põldvere

601. Rahe, Tiit. Kudruküla kiviaegse asulakoha looduskeskkond ja seosed Läänemere arenguga Narva-Luuga klindilahe piirkonnas. Tartu, 2011, 39 l. Juhendaja: A. Rosentau

602. Torp, Rauno. Karbonaatsed konkretsioonid Pärnu viirsavides. Tartu, 2011, 22 l. Juhendajad: M. Rattas, T. Hang

2010

581. Mäger, Tanel. Kristalsed rändkivid Vilsandi põhjarannikul. Tartu, 2010, 22 l. Juhendaja: K. Kirsimäe

586. Sild, Helena. Uraliitporfüriidi ja plagioklassporfüriidi rändkividest Eestis. Tartu, 2010, 34 l. Juhendaja: J. Kirs

Rekultiveerimine

2011

Penjam, Birgit. Paekivikarjääride korrastamine Rakke karjääri näitel. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2011, 61 l.Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau. M 112

Hüdrogeokeemiline modelleerimine

2012

Säre, Eerik. Magneesiumi ja rauaühendid Eesti karbifosforiidis: vorm, levik ja mõju fosforhappe tootmistehnoloogiale. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 32 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, E. Puura. 613.

2010

Saarmäe, Rain. Rauaprobleemidest Kesk-Devoni põhjaveekihis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 32 l. Juhendaja: E. Puura. 592.

Pinna-ja põhjavee uuringud

2014

Marga, Sven. Pinnakatte paksuse kaardistamine ja kesk-devoni põhjaveekihi veejuhtivuse määramine Ülenurme ja Haaslava valla piirkonnas lähtuvalt tarbepuurkaevude andmetest. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 40 l. Juhendajad: A. Marandi, M. Polikarpus. M 142

Paiste, Tõnn. Põlevkivi kaevanduse veeärastuse mõju ümbritsevatele põhjaveekihtidele Selisoo piirkonna näitel. Tartu, 2014, 29 l. Juhendaja: A. Marandi. 627.

Seevri, Kristi. Fluoriidide geoloogilised allikad Siluri-ordoviitsiumi veekompleksis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 43 l. Juhendaja: E. Karro. 634.

2012

Saarmäe, Rein. Raud Kesk-Devoni põhjaveekompleksis ning selle esinemisega seotud probleemid. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 44 l. Juhendaja: E. Karro. M 120 Koger, Liis. Kambriumi-Vendi veekompleksi põhjavee seire Ida-Virumaal. Tartu, 2012, 76 l., Juhendaja: E. Karro. 605.

2011

Pobbul, Kristi. Keskkonnakasutus ja -investeeringud vee valdkonnas Lääne-Virumaal. Tartu, 2011, 42 l. Juhendaja: E. Karro. 599. 2010 Leks, Kairid. Põhjavee tarbimine ja kvaliteet Valga linnas aastatel 1989-2009. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 23 l. Juhendaja: K. Kirsimäe. 590.

Kaevandus- ja tööstusjäätmete uurimine

2016

M 158 Paaver, Peeter. Geopolymeric potential of the Enefit 280 oil shale solid heat carrier retorting ash. Tartu, 2016, 58 l. Juhendajad: P. Paiste, K. Kirsimäe

M 162 Tamm, Kristjan. Fosfori sidumise vorm ja dünaamika Nõo põlevkivituhasette filtrites. Tartu, 2016, 63 l. Juhendajad: P. Paiste, M. Kõiv-Vainik

2015

Leben, Kristjan Süsinikdioksiidi sidumine Eesti SEJ põlevkivituhaplatoo setetes. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2015, 50 l. Juhendaja: K. Kirsimäe, R. Mõtlep. M 152

2014

Lumiste, Kaarel. Kohtla-Järve veepuhasti reoveesette stabiliseerimine põlevkiviõlitööstuse tahke soojuskandja (TSK) tuhaga. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2014, 26 l. Juhendaja: A. Talpsep. 626.

Külaviir, Marian. Geopolymerization of the Estonian oil shale solid heat carrier retorting waste ash: characterization of structural changes through infrared (ATR-FTIR) and nuclear magnetic resonance spectroscopic (29Si MAS-NMR) analysis. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2014, 41 l. Juhendajad: P. Paiste, M.Liira. 625.

Paaver, Peeter. Geopolymerization of the Estonian oil shale solid heat carrier retorting waste ash: changes in mineral-chemical composition and uniaxial compressive strength development. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2014, 45 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, P. Paiste. 624.

Kõrtsmann, Joanna. Põlevkiviõlitööstuse tahke soojuskandja (TSK) tuha tsementeerumine tööstusliku reovee kasutamisel. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2014, 29 l. Juhendaja: A. Talpsep. 623.

2013

Ellervee, Kalev. Olmejäätmete põletamisel tekkiva koldetuha ja sinisavi segu kasutamine poolläbilaskvas kattes AS Tallinna Jäätmete taaskasutuskeskuse olmejäätmete ladestusala (Tallinna prügila) näitel. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2013, 23 l. Juhendajad: A. Sedman, P. Talviste. M 122

2012

Paiste, Päärn. The potential use of oil shale ash in the construction of reactive barriers with low permeability. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2012, 49 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, E. Puura. M 115

Leben, Kristjan. Süsinikdioksiidi mineralisatsioon põlevkivituhas. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 36 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, R. Mõtlep. 612.

Nõmtak, Lauri. Kohtla-Järve poolkoksiladestu põlemiskolde materjali tsementeerumine ja hüdratiseerumine. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2012, 29 l. Juhendaja: A. Sedman. 608.

2011

Kersna, Henri. VGK AS Petroteri tehnoloogia kasutamisel tekkiva TSK tuha mineraloogiline ja keemiline koostis ning tsementeerumine. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2011, 36 l. Juhendaja: R. Mõtlep. M 109 2010 Tarros, Siim. Poolkoks - pinnas või jääde? Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2010, 28 l. Juhendaja: A. Sedman. 587.

Leostumistehnoloogiad

2016

642. Neudorf, Gert. Raskmetallide leostumine AS Kunda Nordic Tsement tööstusjäätmete prügilastTartu, 2016, 23 l. Juhendaja: A. Talpsep

2015

Kõue, Kaur Cr(VI) pikaajaline leostumine Jordaania hüdratiseerunud põlevkivituhast. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2015, 44 l. Juhendaja: K. Kirsimäe, M. Liira, E. Puura M 151

2014

Plado, Maris. Active filtration of phosphorus in Ca-rich hydrated oil shale ash filters: effect of hydraulic retention time and pollutants loading rate. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2014, 58 l. Juhendaja: M. Kõiv. M 137

Aros, Viljo. Exothermic Behaviour of Oil Shale Circulating Fluidized Bed Ash During Hydration - Case Study Based on Eesti Energia's Power Project in Jordan. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 44 l. Juhendajad: M. Liira, T. H. Andersen. M 141

Kangor, Mihkel. Kroomi fraktsioneerumine ja leostumine Jordaania põlevkivi tuhajäätmetest. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 29 l. Juhendaja: P. Paiste. 631.

2013

Kuslap, Katrin. Kroom(VI) stabiliseerimine saastunud pinnases põlevkivituhaga. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2013, 35 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Liira. M 124

Jakobsoo, Indrek. Fosfori fraktsioneerumine kaltsiumirikastes pinnasfiltermaterjalides. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2013, 33 l. Juhendaja: M. Liira. M 131

2012

Beilmann, Kätlin. Kroom(VI) sidumine põlevkivituhaga. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2012, 34 l. Juhendaja: M. Liira. M 113

2010

Joosu, Lauri. Alumiiniumi käitumine põlevkivituha leostumisel. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 44 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Liira. M 106

Maavararessursside hindamine

2016

2015

Kungla, Karin. Skarnoid rocks in the western part of Pitkäranta area, on the coast of Sumerianlahti gulf, and their metallogenic potential. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2015, 63 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, I. Alexeev. M 144

2014

Olo, Sander. Narva lademe geoloogiline ehitus Narva karjääri ees seisuga sügis 2014. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2014, 50 l. Juhendajad: J.Plado, H. Aosaar. M 148

Ojamäe, Kristiina. Siluri karbonaatkivimite lasuvusrikked Pandivere kõrgustiku edelaosas ja nende mõju tehnoloogilise lubjakivi maardlatele. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2014, 58 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau, V. Puura. M 136

Kelp, Kris. Rõstla karjääri paleokarsti ilmingud. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2014, 58 l. Juhendaja: T. Pani. M 134

2012

Zukker, Liis. Lääne-Virumaa strateegiliste maavarade kaevandamisperspektiivi analüüs. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 86 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau. M 121

Kuslap, Anna-Liisa. Lubjakivi ja liiva ning kruusa varude võimaliku kooskaevandamise perspektiiv Pandivere piirkonnas. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 28 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau. 611.

Post, Triine. Ehitusliiva ja -kruusa varud ning kaevandamine Eesti rannikumeres. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2012, 32 l. Juhendaja: A. Rosentau. 609.

2010

Paenurk, Rainer. Ehitusliiva ja -kruusa varud ja perspektiivid seoses kavandatava Kose-Mäo maanteelõigu rekonstrueerimisega. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 41 l. Juhendaja: V. Kalm. 591.

Aaresild, Hannes. Eesti graptoliitargilliidi keemilisest ja mineraalsest koostisest. Esialgne uuring kivimi täiskeemilise analüüsi, orgaanilise aine CHN-analüüsi ning mineraalse aine SEM-EDS-analüüsi abil. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2010, 75 l. Juhendaja: V. Puura. M 97

Keskkonnasotsioloogia

2014

Kuslap, Anna-Liisa. Kohalike omavalitsuste motiivid uuringu- või kaevandamisloa andmisest keeldumiseks Eesti paekivi maardlates. Tartu, 2014, 89 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau, K. Orru. M 135