Jooksvad projektid

EL Sotsiaalfondi Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava Energiatehnoloogia ning Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programmide projektid:

  • Fosforiärastustehnoloogiad märgalapuhastites: põlevkivituhasette filtersüsteemide omadused ja pikaajaline toimimine (FOSFOR)
  • Põlevkivi põletamisega kaasnevate tahkjäätmete uute kasutusalade alused, juhtpartner Tallinna Tehnikaülikool
  • CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas, juhtpartner Tallinna Tehnikaülikool

rakendusprojektid

  • Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute leviku piiramiseks või leevendamiseks
  • Hüdrogeoloogiline rakendusuuring Rummu karjäärijärve ümbruse liigniiskuse ja Rummu aleviku Aia tänava majade keldrite üleujutuste põhjuste väljaselgitamiseks         
  • Paldiski LNG terminali asukoha seismomeetriline uuring
  • Lubjakivi ressursside hinnang Karinu-Rakke-Tamsalu piirkonnas
  • Hüdrogeoloogiline rakendusuuring Rummu karjäärijärve ümbruse liigniiskuse ja Rummu aleviku Aia tänava majade keldrite üleujutuste põhjuste väljaselgitamiseks