Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) on partner maapõue ressursside säästliku kasutamise teadmiste arendamisel ja strateegilisel planeerimisel ning rakenduslike küsimuste lahendamisel.

MAREK koondab Tartu Ülikooli kompetentsi maapõueressursside kasutamisega seotud küsimuste lahendamiseks - strateegilliseks planeerimiseks, praktiliste probleemide lahendamiseks ja teadus-arendustööks. Valdava enamuse maavarade taastumatu iseloom ja nende kasutamisega kaasnevad negatiivsed mõjud eeldavad igakülgselt läbikaalutud ja parimate lahenduste kasutamist, see aga nõuab väga erinevate distsipliinide lõimimist ning eeldab pädevate spetsialistide kaasamist ja ka koolitamist. MAREK on platvorm Tartu Ülikooli valdkondliku potentsiaali efektiivsemaks kaasamiseks.

MAREK’i teadlaste kompetents ja analüütilised võimalused lubavad väga erinevate keskkonna- ja maapõue küsimuste lahendamist. Me ei paku mitte üksnes ulatuslikku analüütilist võimekust teie probleemi välja selgitamisel vaid kõrgetasemelise teadusliku potentsiaali rakendamist ka keerulisemate ülesannete olemuse hindamiseks ja lahenduste välja töötamiseks. Meie kasutuses ja väga eripalgeline analüütiline ja rakendus- ning teadusuuringuteks sobilik aparatuur ning mis peamine, oskus seda kasutada rohkemaks kui standardanalüüsid.

Pakume  geofüüsikaliste (georadar, elektromeetria, magnetomeetria, seismika) ja petrofüüsikaliste uuringute läbi viimist, maavarade uuringuid, pinnase ja kivimproovide kvalitatiivset ja kvantitatiivset mineraalse koostise, põhi- ja jälgelementide analüüsi, kivimite-mineraalide ning fossiilileidude määramist, põhjavee kvaliteedi ja dünaamika uuringuid, hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimist ning keskkonnaekspertiise ja tegevuste sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsi.

Pakume konsultatsioone ja analüüsi- ning uuringuvõimalusi üksiku probleemi või laiema probleemideringi lahendamiseks Eestis ja väljaspool.

Sul on küsimus? Võta ühendust

riho.motlep(ät)ut.ee

tel: 7376689, 56565401

  • pilt2.jpg
  • imgp1750.jpg
  • anto_latis_0.jpg
  • dscf2239.jpg
  • seismika_img_0521.jpg
  • img_7078.jpg
  • img_6878.jpg
  • img_0634.jpg
  • img_0520.jpg
  • pinnasevee_rohuandurite_andmete_laadimine.jpg