Hüdrogeoloogilised uuringud

Teostame põhjavee voolamise ja soojuskande modelleerimist ning hüdrogeokeemiliste reaktsioonide modelleerimist. Lisaks teostame pinna- ja põhjaveetasemete monitooringut, katsepumpamist, veeproovide võtmist, füüsikalis-keemiliste parameetrite (pH, EC, T, O2) mõõtmist, mõningate veekeemilise koostise komponentide analüüsi ning temperatuuri ja elektrijuhtivuse mõõtmisi puuraukudes. Tartu Ülikool omab majandustegevuse registris tegevusluba KHY000026 (hüdrogeoloogilised uuringud, hüdrogeoloogiline kaardistamine).

Kontakt: Argo Jõeleht argo.joeleht(ät)ut.ee, Marko Kohv marko.kohv(ät)ut.ee, Enn Karro enn.karro(ät)ut.ee

 

Kasutatavad aparatuurid ja nende võimalused:

Süvaveepump katsepumpamiste läbiviimiseks ja veeproovide võtmiseks.

Läbivoolurakk ja multimeetrid vee füüsikalis-keemiliste omaduste (EC, pH, T, O2) mõõtmiseks.

Automaatmõõtjad pinnase poorirõhu monitooringuks ning filtratsiooniomaduste määramiseks.

Lisaks erinevad seadmed veetaseme automaatseks või käsitsi mõõtmiseks puurkaevus.